Analiza zanieczyszczeń środowiskowa

Oferujemy gotowe rozwiązania pozwalające na wykonywanie szybkich i skutecznych analiz zanieczyszczeń środowiska.

Narzędzia do wykrywania i identyfikowania nowych powstających związków.

Monitorowanie cyklu życia wszystkich substancji chemicznych używanych na całym świecie, w tym pestycydów na roślinach uprawnych, chemicznych zanieczyszczeń przemysłowych lub innych, jest niezbędne do zrozumienia wpływu tych chemikaliów na nasze środowisko i ogólny stan środowiska.

Wykorzystanie spektrometrii mas do monitorowania stanu środowiska, umożliwia naukowcom badanie próbek wody, gleby oraz roślin, zarówno dla docelowych związków chemicznych będących przedmiotem zainteresowania, jak i badanie nieznanych substancji, chemicznych metabolitów lub innych zagrożeń, które utrzymują się w środowisku.

 

Obszerne informacje na stronie SCIEX więcej .....

Nasza oferta

SCIEX Systemy QTRAP

Jednoczesny pomiar ilościowy i identyfikacja analitów.

szczegóły produktu

SCIEX Systemy QQQ

Systemy typu potrójny kwadrupol (QQQ)

szczegóły produktu

Standard Flow LC

Urządzenia HPLC zaprojektowane specjalnie do pracy z naszymi spektrometrami masowymi.

szczegóły produktu

SCIEX Systemy TripleTOF

Wysokoroździelcze analizy ilościowe i jakościowe

szczegóły produktu

MicroLC

Innowacyjne systemy przeznaczone do szybkich mikro przepływowych analiz HPLC. Oszczędzaj rozpuszczalniki i obniżaj koszty analiz.

szczegóły produktu

nanoLC

Urządzenia opracowane specjalnie do współpracy z spektrometrami masowymi, wyposażonymi w źródła typu nanospray.

szczegóły produktu