SCIEX Systemy TripleTOF

  6600 5600+ 4600
Najgłębsza i najbardziej wszechstronna kwantyfikacja    
Łatwiejsza dokładna masa (zwiększona stabilność termiczna)    
Zwiększony zakres masowy Q1 i transmisja o wysokiej masie    
Najszerszy liniowy zakres dynamiki    
Nabycie SWATH® *
Precyzyjna masa o wysokiej rozdzielczości w wiodących na rynku cenach nabycia
Narzędzia do zgodności *
Dynamiczna akumulacja
Opcje:      
Selexion ™ Ready   
Dodatkowa czułość i rozdzielczość  
Źródło jonów IonDrive ™ TurboV    

Zalety i korzyści