nanoLC

Urządzenia opracowane specjalnie dla spektrometrii masowej wyposażonymi w źródła typu nanospray, nasze systemy nanoLC zapewniają szybkość, czułość , rozdzielczość i niezawodność swoich badań .

NanoLC 400

NanoLC 400

Wysoki poziom elastyczności przepływu i powtarzalność dla odkrycia oraz ukierunkowanej proteomiki.

cHiPLC <sup> & reg; </ sup> System

 System cHiPLC ®

Rozszerzalny oraz łatwy w obsłudze.

Kolumny Nano cHiPLC <sup> & reg; </ sup>

 Kolumny Nano cHPPLC ®

75 μm ID C18 Faza odwrotna Nano 

 

Zalety i korzyści