Kontakt

Dane firmy

Spektrometria Sp. z o.o.

ul. Trocinowa 52
04-927 Warszawa

+48 22 490 77 15
+48 22 490 77 20
@: biuro@spektrometria.com.pl

NIP: 9522135614
KRS: 0000548633 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bank: Bank SGB SA 26 8019 0000 2001 0202 5409 0001
Kapitał zakładowy: 150.000,00 zł‚ wpłacony w całości